IT osa õpetamisel ja õppimisel

Infotehnoloogia mängib olulist rolli eesti keele õpetamisel ja õppimisel Opus Lingua Keeltekoolis. Paljud meie õppematerjalid on koostatud kaasaegsetes õppekeskkondades ja meil toimub pidev koostöö IT ettevõtetega uute õppematerjalide loomisel.

Meie klassiruumid on varustatud õppeks vajaliku tänapäevase tehnika ja õppematerjalidega, mis on spetsiaalselt välja töötatud eesti keele tasemeõppeks.

Eesti keele õppetöö toimub läbi:

  • digitaalsete õpetamise ja õppimise meetodite;
  • virtuaalse klassiruumi ja online õppekeskkonna;
  • video ja helisalvestuse tehnika.