Kuupäev/kellaaeg
06/05/2019 - 04/09/2019
1:30 p.l. - 3:00 p.l.

Kategooriad


A0-A2 taseme eesti keele kursus on minigrupi eesti keele kursus.

Keelekursus on mõeldud:
Uussisserändajatele, kelle emakeel ei ole inglise keel ja kes soovivad õppida eesti keelt igapäevaelus paremaks toimetulemiseks, suhtlemiseks ja tööturule ettevalmistamiseks.
Kursuse tulemusel on paranenud eelkõige mitte inglise keelt suhtluskeelena kasutavate kolmandate riikide kodanike eesti keele tase ja konkurentsivõime ühiskonnas. Tegevuste tulemusena on maandatud Eestis elavate kolmandate riikide kodanike risk ühiskondlikust elust kõrvale jääda.

A2 keeleõppe koolituse (suhtluskeel ja kirjakeel) lõpuks, mille maht on 50 akadeemilist tundi, omandavad osalejad vähemalt tasemele A1 vastava suhtlemispädevuse, st mõistavad lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad oluliste valdkondadega, nagu teave enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht ja töö. Koolituse lõpuks tulevad osalejad toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat teabevahetust tuttavatel teemadel; osalejad oskavad lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

Kursuse lõpus tuleb sooritada koolieksam.

Kursuse maht: 50 ak/tundi,millest 50 ak/tundi on auditoorset õpet klassiruumis ning praktilist tööd. Õpe toimub 2 korda nädalas ja 2 ak/tundi (1.5 tundi) ühel kohtumisel.

Osavõtjate arv:  3 õppijat

Õppekava: on leitav kooli kodulehel „Minu kool“ alapealkirja alt.

Kursuse toimumise aeg: 06.05.2019-04.09.2019. Kursus toimub E ja K kell 13.30-15.00

Kursuse toimumise koht: Pühavaimu 6, Tallinn

Kursuse hind: 1760 eur ja hinnale lisandub õppematerjalide maksumus 70 eur

Lisainfo: Kursuse ajakavas võib tulla muudatusi.

Kursusele registreerumisega kinnitan, et olen tutvunud koolitustingimustega mis on  leitavad kodulehel „Minu kool“ alapealkirja all: „Õppekorralduse alused“

Registreeru siin:

 

Registreeri kursusele

Bookings are closed for this event.