Date / Kuupäev
12.11.2018 - 26.02.2019 10:00 - 11:30

Location / Toimumise koht
Opus Lingua klassiruum


Kursuse nimetus: Eesti keele kursus 0-A1 tase.

Kursuse algusaeg: 12.11.2018

Toimumisajad: E, K, R kell 10.00–11.30

Toimumiskoht: Valukoja 8, Tallinn

 • Tööturule orienteeritud keelekursused on minigrupi eesti keele kursused. Tööturule suunatud keelekursus on mõeldud:
  • Töötajatele, kes soovivad õppida erialast keelt tööturul paremaks toimetulekuks ja olla tööturu konkurentsivõimeline ning innovatiivne;
  • uussisserändajatele, kelle emakeel ei ole inglise keel ja kes soovivad arendada oma igapäevast suhtluskeelt
  • tööotsijatele, kes soovivad omandada erialast keelt mis aitaks leida tööd;
  • rahvusvahelistele tudengitele erialase töö leidmiseks;

Kursuse õppekava:  Õppekava leiate meie kodulehelt: Minu kool- eesti keele õppekavad-eesti keele kursus 0-A1 tase.

Kursuse tulemusel on paranenud eelkõige araabia keelt või mõne muu inglise keelest erinevat keelt suhtluskeelena kasutavate kolmandate riikide kodanike eesti keele tase ja konkurentsivõime ühiskonnas. Tegevuste tulemusena on maandatud eelkõige araabia või mõne muu inglise keelest erinevat keelt suhtluskeelena kasutavate Eestis elavate kolmandate riikide kodanike risk ühiskondlikust elust kõrvale jääda.

A1 keeleõppe koolituse (suhtluskeel ja kirjakeel) lõpuks, mille maht on 50 akadeemilist tundi, omandavad osalejad vähemalt tasemele A1 vastava suhtlemispädevuse, st mõistavad lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad oluliste valdkondadega, nagu teave enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht ja töö. Koolituse lõpuks tulevad osalejad toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat teabevahetust tuttavatel teemadel; osalejad oskavad lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

Kursuse lõpus tuleb sooritada koolieksam, mille eduka läbimise tulemusena on võimalik jätkata õpinguid A1-A2 tasemel.

Kursuse hinnale lisandub õppematerjalide makumus 70 eur.

 • Kursuse kestvus on 50 akadeemilist tundi (1 ak/t on 45 min) ning kursus kestab 4  kuud.Pärast kursuse lõppu on tuleb sooritada koolieksam.
  • Kursuse maksumus on 1750 Eur.
  • Hinnale lisandub õppematerjalide maksumus 70 eur.
  • Kursuse algusaeg: 12.11.2018.
  • Kursuse toimumispäevad: E,K,R 10.00-11.30
  • Kursuse toimumiskoht: Valukoja 8, Tallinn

innove

 

Register Here! / Registreeru siin!

Eesti keele kursus 0-A1

€1 750.00