Date / Kuupäev
01.09.2015 - 03.09.2015 17:00 - 20:00

Location / Toimumise koht
Opus Lingua klassiruum


Eesmärk: Inglise keel B2 koolitus. Inglise keele oskuse tase, mis võimaldab toime tulla igapäevases elus korduvates inglise keele oskust nõudvates eeskätt tuttavates olukordades

Kursuse sisu: B2 taseme kursusel käsitletakse lisaks suulise väljendusoskuse arendamisele ka lihtsamate tekstide, kirjade jm info kirjaliku koostamise viise. Õppuste käigus toimuvad praktilised harjutused lähtuvad organisatsiooni igapäevatöö tegelikkust arvestavatest vajadustest.

Sihtgrupp: vähemusrahvuste kultuuriseltside ja noortega tegelevate ühingute, inglise keelest erineva emakeelega töötajad ja juhatuse liikmed

Kursuse maht: 60 tundi

Toimumise aeg: 4.märts – 3.juuni (esmaspäeviti ja kolmapäeviti) 17.00 – 18.30

Läbiviimise koht: Pühavaimu 6, Tallinn

Kursuse õpiväljund: iseseisva keelekasutaja tasemel suhtleja on võimeline koostama lihtsamaid tekste tuttaval või endale huvipakkuval teemal, kirjeldama sündmusi, kogemusi ja eesmärke, lühidalt põhjendama oma seisukohti ja plaane

Register Here! / Registreeru siin!

Registreerumine on lõppenud.