Koolitajate nimed ja kvalifikatsiooni kirjeldus

Opus Lingua keeltekooli eesti keele tasemeeksamiteks ettevalmistamisele suunatud intensiivkursuste koolitajate nimed ja kvalifikatsiooni kirjeldus.

Kõik õpetajad on saanud kinnituse Haridus ja Teadusministeeriumist ning heakskiidu Keeleinspektsioonist, et nad võivad olla koolitajad eesti keele tasemeeksamile suunatud kursustel.

Jana Kardaš – on lõpetanud Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduskonna ja tema erialaks on eesti keel võõrkeelena ning eesti kultuur. Jana on töötanud erinevates ettevõtetes, õpetades erialast eesti keelt.  Jana on Eesti keele A2- taseme, B1- taseme, B2- taseme ja C1- taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud intensiivkursuse õpetaja inglise ja vene keele baasil.

Ireen Veltbach – on lõpetanud Tallinna Ülikooli eesti filoloogia eriala, ning on töötanud pikka aega eesti keele kui võõrkeele õpetajana keeltekoolis. Ireen on eesti keele A2- taseme, B1- taseme, B2- taseme ja C1- taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud intensiivkursuse õpetaja inglise ja vene keele baasil.

Anni Tammemägi – on lõpetanud Tartu Ülikooli ning tema erialaks on eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Anni on töötanud kolm aastat Masaryk University eesti keele ja kultuuri lektorina. Anni on eesti keele A2- taseme, B1- taseme, B2- taseme ja C1- taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud intensiivkursuse õpetaja inglise keele baasil.

Kristi Kiilman – on lõpetanud Tallinna ülikooli klassiõpetaja eriala. Kristi on töötanud edukalt erinevates ettevõtetes ja Opus Lingua keeltekoolis eesti keele kui võõrkeele õpetajana juba väga pikka aega. Kristi on Eesti keele A2- taseme, B1- taseme, B2- taseme ja C1- taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud intensiivkursuse õpetaja inglise keele baasil.

Vilve Mill – on lõpetanud Tallinna Ülikooli eesti keele ja kirjanduse eriala. Ta on töötanud eesti keele õpetajana erinevates gümnaasiumites ja keeltekoolides, hetkel töötab Vilve Saku Gümnaasiumis. Vilve on edukalt õpetanud eesti keelt tasemeeksamiks ettevalmistumisel A2, B1, B2 või C1 tasemetel.

Mari-Liis Schmidt – on lõpetanud Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledži,  Skandinaavia keelte ja kultuuride eriala (MA). Ta on pälvinud õppijate suure tunnustuse eesti keele õpetamisel ja on koostanud hulgaliselt põnevaid õppematerjale eesti keele kui teise keele õpetamiseks. Hetkel õpetab Mari-Liis eesti keelt teise keelena inglise keele baasil ning inglise keelt.

Geidi Kilp – on Tallinna Ülikoolis Lingvistika eriala doktorant ning lõpetanud Keeleteaduse MA (2017) ja Aasia Uuringute (Jaapani keele ja kultuuri) BA ning Inglise keele kõrvaleriala (2015). Tegeleb eelkõige mitmekeelsusega , kuid on läbinud ka üldkeeleteadusega seotud kursuseid, mille hulgas on näiteks teise keele omandamine, lapse keeleline areng ja psühholingvistika. Lisaks olen läbinud tõlkekursuseid, osalenud jaapani-eesti tõlkelaagris (Eesti Kirjanike Liit 2017), ning esindanud Eestit INDEX kultuurivahetusel Jaapanis (2014). Õpetab eesti keelt inglise keele baasil ning jaapani keelt eesti või inglise keele baasil.

Kertu Nurk – on lõpetanud Tallinna Ülikooli inglise keele ja kultuuri eriala. Kertu töötab alates 2018 aastast inglise keele õpetajana ja eesti keele õpetajana inglise keele baasil.  Tal on alati olnud huvi keelte ja kultuuride vastu ning peab enda pidevat arendamist väga oluliseks, mistõttu meeldib mulle ka endale keeli õppida. Aktiivsete õpetamismeetodite kasutamisel ning õpilaste kaasahaaramisel, sujub õpetamine kui ka õppimine kõige ladusamalt, sest keeleoskus edenebki kõige paremini just praktiseerides.