Opus Lingua Keeltekooli eesti keele tasemeeksamiteks ettevalmistamisele suunatud intensiivkursuste koolitajate nimed ja kvalifikatsiooni kirjeldus.

Jana Kardaš – on lõpetanud Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduskonna ja tema erialaks on eesti keel võõrkeelena ning eesti kultuur. Jana on töötanud erinevates ettevõtetes, õpetades erialast eesti keelt.  Jana on Eesti keele A2- taseme, B1- taseme, B2- taseme ja C1- taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud intensiivkursuse õpetaja inglise ja vene keele baasil.

Ireen Veltbach – on lõpetanud Tallinna Ülikooli eesti filoloogia eriala, ning on töötanud pikka aega eesti keele kui võõrkeele õpetajana keeltekoolis. Ireen on eesti keele A2- taseme, B1- taseme, B2- taseme ja C1- taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud intensiivkursuse õpetaja inglise ja vene keele baasil.

Anni Tammemägi – on lõpetanud Tartu Ülikooli ning tema erialaks on eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Anni on töötanud kolm aastat Masaryk University eesti keele ja kultuuri lektorina. Anni on eesti keele A2- taseme, B1- taseme, B2- taseme ja C1- taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud intensiivkursuse õpetaja inglise keele baasil.

Kristi Kiilman – on lõpetanud Tallinna ülikooli klassiõpetaja eriala, lisaerialaks on inglise keel. Kristi on töötanud edukalt erinevates ettevõtetes eesti keele kui võõrkeele õpetajana ja on eesti keele A2- taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud intensiivkursuse õpetaja inglise keele baasil.