Opus Lingua Keeltekooli korraldab eesti keele A2 ja B1 -taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud intensiivkursuseid inglise keele ja vene keele baasil. Meie koolitusruumid asuvad Tallinna Vanalinnas aadressil Pühavaimu 6, Usuteaduse Instituudi õppehoones. Suurepärane asukoht ja ajaloolise hõnguga koolihoone, kaasaegselt sisustatud klassiruumid ja sõbralik koolipere muudavad igapäevase õppetöö põnevaks ja edukaks.

Meie õppekavad leiad kodulehelt https://www.opuslingua.eu/eesti-keele-oppekavad/

Koolitusluba on leitav meie kodulehe aadressil https://www.opuslingua.eu/koolitusluba/

Vastuvõtu ja väljaarvamise kord. Opus Lingua Keeltekooli kursustele saab registreeruda läbi kodulehe. Õppija valib talle sobiva kursuse ning täidab kursuse lehel oleva ankeedi, mille kõikide väljade täitmine on kohustuslik. Õppija saab kursusel osalemise kohta kinnituskirja ja temaga võetakse ühendust järgmise tööpäeva jooksul. Seejärel esitatakse arve, mille maksmine garanteerib koha õppegrupis. Vastavalt õppekavale on õppija kohustatud osalema 60% keeletundides. Vastasel juhul arvatakse õppija antud grupi koosseisust välja, aga talle pakutakse võimalus jätkata õpet mõnel muul ajal, sama õppetasemega grupis.

Õppetasu tuleb maksta enne kursuse algust täies ulatuses. Kui õppija soovib maksta kursuse eest osadena, siis sõlmitakse vastavasisuline maksegraafik keeltekooli juhatajaga. Opus Lingua Keeltekoolis kursuse eest tasutud õppijale üldjuhul raha tagasi ei maksta. Kui õppija ei saa registreeritud ja makstud kursusel osaleda, siis on tal võimalus osaleda samasisulisel kursusel mõnel teisel ajal. Raha makstakse tagasi juhul, kui õppija on registreerunud kursusele ja maksnud kursuse eest ning annab oma loobumisest teada rohkem kui üks (1) kuu enne kursuse algust.

Õppetundides osalemise kord. Õppijal on võimalus pääseda klassiruumi 15 minutit enne õppetunni algust. Kaasõppijatega arvestamise huvides palume õppijatel mitte ilmuda õppetundi olekus, mis võiks häirida kaasõppijate õppekeskkonda. Kui õppija ei saa tundi tulla, palume sellest teavitada õpetajat kirjalikult meili teel või sõnumiga. Õpetaja jagab oma kontaktid õppijatele esimesel õppetunnil.

SA Innove poolt korraldatud riiklikule tasemeeksamile pääsemise kord.  Iga tasemekursuse lõpus toimub koolieksam, mille edukalt läbinu saab võimaluse registreeruda riiklikule tasemeeksamile, mille korraldab SA Innove. Koolieksami positiivselt sooritanud ja vähemalt 60% ulatuses tundides osalenud ning kodutööd edukalt sooritanud õppijad saavad Opus Lingua Keeltekooli tunnistuse, mis tõendab tema osalmist kursusel, mille tundide maht on vastavalt Haridus ja Teadusministeeriumis kinnitatud õppekavale. Eksamile registreerumise, eksami aegade  ja õppemaksu kompenseerimise kohta leiate täpsemat infot kursuse lingilt ning Innove kodulehelt.

Vaidluste lahendamise kord. Kõik vaidlused lahendatakse õppija ja Opus Lingua Keeltekooli juhatuse vahel.

Õppekorraldusega seotud küsimustes palume pöörduda meie poole helistades telefonil  +372 520 9612 või emaili teel aadressil: anu.suik@opuslingua.eu.