Firmasisesed kursused

Asutusesisene keeleõpe sobib ettevõtetele, kelle kollektiivis on töötajad, kes vajavad mõne võõrkeele arendamist. Keele õppimiseks koostab õpetaja vastavalt vajadustele personaalse õppekava, mis võib keskenduda kas tavakeele arendamisele või ärikeele õpetamisele.

Opus Lingua Keeltekool pakub keelekursuseid ja individuaalõpet kõikidel keeletasemetel. Asutusesiseste kursuste raames õpetatakse võõrkeeli nii eestlastele kui ka välismaalastele erinevate keelte baasil ja eesti keelt seda mitte emakeelena kõnelevatele inimestele. Opus Lingua Keeltekoolis on võimalik õppida: bulgaaria, eesti, hiina, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, jaapani, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, türgi, tšehhi, ukraina ja ungari keelt.

Kõiki loetletud keeli on võimalik õppida lisaks eesti keelele ka inglise keele baasil.

Toimumise aeg: vastavalt kokkuleppele. 1 akadeemiline tund kestab 45 minutit ning toimuma peab vähemalt 2 akadeemilist tundi korraga. Soovitatav minimaalne tundide arv keeletaseme tõstmiseks on 60 akadeemilist tundi.

Toimumise koht: vastavalt kokkuleppele kas kliendi ettevõttes või Opus Lingua Keeltekooli koolitusruumides.  Kui tunnis toimuvad kliendi ettevõttes, tuleb tasuda transpordikulu (0,5 eur/km).

Hind: hind oleneb õppijate arvust, kursuse kestvusest, toimumiskohast ning vajaminevatest õppematerjalidest.

Lisainformatsiooni ja hinnapakkumise saamiseks võta ühendust:

Anu Suik

anu.suik@opuslingua.eu

Tel: +372 520 9612