Anu Suik
Tegevjuht, juhatuse esimees, MA
Olen Tallinna Ülikooli lõpetanud haridusteaduste MA ja Usuteaduse Instituudi  MA. Praktiseerinud keeleõppe korraldust ja metoodikaid Inglismaal Oxford Lake Schoolis ja Bournemouth Richard Language Colleges. Töötanud Kopenhaagenis Valby Skoles võõrkeele õpetajana ja õppinud soome keelt ja kultuuri Vaasa Ülikoolis Soomes.
Kristel KottaKristel Kotta
Olen lõpetanud ajaloo eriala bakalaureuseõppe (2006) ja kultuuriteooria magistrantuuri (2009) Tallinna Ülikoolis ning ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja magistrantuuri (2012) Tartu Ülikoolis. Aastatel 2008–2013 täiendasin end korduvalt vahetusüliõpilasena Soome ülikoolides ning 2016. aastal lõpetasin Jyväskylä Ülikooli kaugõppes soome keele kui teise javõõrkeele õpetaja põhiõpingud.
Töötan õpetajana 2008. aastast. Olen õpetanud lühikest aega ajalugu, ühiskonnaõpetust, meediat ja filmikunsti, 2012. aastast põhiliselt soome keelt ja 2016. aastast ka eesti keelt. Enne Opus Lingua eesti keele kursusi õpetasin eesti keelt sisserändajatele vabatahtlikutööna.
2016. aastal sain Tallinna Aasta Noore Õpetaja auhinna
IMG_1581
Irene Ranneva
Turundusjuht
Jana KardašJana Kardaš
Eesti keele  kui võõrkeele õpetaja , BA                                          Jana on lõpetanud Tallinna Ülikooli eesti keel võõrkeelena ja eesti kultuur eriala.  Jana on õpetanud eesti keelt mitmetes ettevõtetes ja viinud suurepäraste tulemusteni need õppijad, kes on soovinud edukalt sooritada eesti keele tasemeeksamit.
LiinaLiina Kivimäe
Tõlkija, MA                                                                                                  Minu kirg on erinevate keelte ja kultuuride tundma õppimine. Armastuse võõrkeelte vastu olen sidunud suulises ja kirjalikus tõlkimises ning keelelises toimetamises. Reisin palju ja suhtlen eri rahvustest inimestega. Olen alates 2008. aastast töötanud tõlgina kõikvõimalikel konverentsidel, seminaridel, koolitustel, kohtumistel jms, tehes nii sünkroon-, järel- kui ka sosintõlget. Tõlkevaldkondade hulka on seni kuulunud peamiselt haridus, majandus, rahandus, turundus, kultuur, õigusteadus, põllumajandus, poliitika, tervishoid, Euroopa Liit ja teised rahvusvahelised organisatsioonid, keskkond, energeetika, telekommunikatsioon, infotehnoloogia, kolmas sektor, logistika, meedia, turism, suuline tõlge notaribüroos jm. Valmistun igaks tööks põhjalikult ning minu jaoks on iga uus teema sisu ja terminoloogia poolest põnev – tõlgi elukutse võimaldab väga erinevatesse erialadesse sisse elada. Minu töökeeled on inglise ja eesti keel, tõlkesuunaks inglise-eesti-inglise.
Tiina Pruus
Võõrkeeleõpetaja ja õppetöö koordinaator, BA                    Tiina on lõpetanud Tartu Ülikooli ja õpetab eesti keelt inglise keele baasil ning inglise keelt. Tiina on LIVE-keeleõppelahendustega seonduvate õppetegevuste läbiviija.
mariometsheinMario Metshein
IT-juht