Tagasiside

TAGASISIDE ANKEET  täidetakse koolis viimases tunnis, soovi korral võib välja printida ja tuua kooli Pühavaimu 6.                                                  

Nimi (soovi korral): ……………………………                                Õppisite ……………………….. keelt                             Kuupäev: …………………………

Sugu:           Mees_   Naine_
Vanus:           …-20                  _ 21-29  _30-39  _40-49 _50-59 _60 – …
Haridus:      _põhi              _kesk               _kõrg               _lõpetamata kõrg          muu …………

 1. Praegu: _töötate riigisektoris                     _töötate erasektoris                        _olete kodune          _ otsite uut töökohta                  muu ……………………………………….
 2. Kas olete õppinud varem keeltekoolis? _ Jah, Opus Linguas   _Jah, mujal keeltekoolis   _Ei ole õppinud keeltekoolis
 3. Saite Opus Lingua keelekursuste kohta infot: _ajalehest     _ kodulehelt       _tuttavatelt  _oma asutusest          _Facebookist       _ mujalt ……………………………………………..
 4. Miks otsustasite enda võõrkeeleoskust parandada? _isiklik huvi keele vastu                 _ eelseisev välisreis       _sõprade ja sugulastega suhtlemiseks      _ tööalane vajadus                  muu ……………………………………
 5. Tunnid olid: _ huvitavad                            _harivad                        _mitmekülgsed                            _keskpärased                       _igavad                          _üksluised
 6. Kursuse juures meeldis kõige rohkem  _õppematerjal             _õpetamismetoodika               _õpetaja       _ruumid                  _ õppegrupp                      _muu ……………………………
 7. Õpetajal olid tunnid: _hästi ette valmistatud                   _keskpäraselt ette valmistatud        _halvasti ette valmistatud             ……………………………………..
 8. Mis valmistas teile kursuse juures kõige rohkem raskusi?
  _sõnavara omandamine          _lugemine                      _kuulamine                  _rääkimine
  _grammatika        _kodused ülesanded                        _õpetaja jälgimine           _ mitte miski
  muu ……………………………………………
 9. Millega Te kõige vähem rahule jäite? Mida oleks võinud teha teisiti? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 10. Millele oleks võinud tunnis rohkem tähelepanu pöörata? ……………………………………………………………………………………
 11. Millele oleks võinud tunnis vähem tähelepanu pöörata? …………………………………………………………………………………….
 12. Kas valiksite Opus Lingua Keeltekooli ka edaspidiseks enesetäiendamiseks? _Jah                      _ Ei
 13. Kas soovitaksite Opus Lingua Keeltekooli ka tuttavatele? _ Jah                      _Ei
 14. Millist õppevormi eelistate: _ üldkursus _ intensiivkursus                _eratund
 15. Õppetasu peate: _liiga kõrgeks                _parajaks                            _enam-vähem parajaks
 16. Info kättesaadavus kursuste kohta oli  _väga hea     _hea                   _piisav                 _rahuldav            _mitterahuldav
  17.  Kursuse sisu ja korraldus oli          _väga hea           _hea          _piisav                 _rahuldav           _mitterahuldav
 17. Õpetaja töö oli _ väga hea           _hea                    _ piisav                 _rahuldav            _mitterahuldav
 18. Õppematerjal oli _väga hea          _ hea           _ piisav                 _ rahuldav            _mitterahuldav
 19. Teooria ja praktika osakaal oli _ väga hea          _ hea                     _ piisav                 _rahuldav            _ mitterahuldav
 20. Koolitusruum oli _ väga hea          _ hea           _ piisav       _ rahuldav        _ mitterahuldav
 21. Kooli asukoht         _ väga hea           _ hea        _piisav          _ rahuldav            _ mitterahuldav
 22. Ettepanekud ja kommentaarid:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Täname! Opus Lingua Keeltekool