Opus Lingua OÜ tegutseb tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimisega ministri käskkirja alusel (5.10.2015 nr 1.1-2/15/375).